“De Emblemata Amatoria van P.C. Hooft zijn een dertigtal afbeeldingen met daarbij een spreuk en kort gedicht. De afbeelding was een letterlijke verbeelding van de spreuk, het gedicht een verdieping van de spreuk. P.C. Hoofts prikkelende teksten en afbeeldingen moesten de lezer spelenderwijs iets leren over de verschillende gezichten van de liefde. Op uitnodiging van het Muiderslot maakte Hauser nieuwe beelden bij een zevental dichten. In de beeldtaal van Hauser speelt geen frivole Cupido de hoofdrol, maar worden de motto’s van Hooft vertaald in de handelingen van twee levendige kinderskeletjes, voor Hauser het ultieme symbool van vergankelijkheid met een -door de kinderlijkheid- hoge ‘aaibaarheidsfactor’. Zijn bevreemdende stillevens gaan een unieke relatie aan met de bijzondere atmosfeer van de kapel van het Muiderslot.”